Český jazyk
Deutsch Sprachen
English Language
na úvodní stránku http://krusnoman.com/
Information / News

august 26, 2019

july 22, 2019

may 13, 2019

august 20, 2018

july 22, 2018

may 13, 2018

july 24, 2017

may 7, 2017

july 25, 2016

may 8, 2016

may 9, 2015

july 21, 2014

may 12, 2014

september 2, 2013

september 2, 2012


name
Krušnoman Long&Short Duathlon
Krusne hory - Sportareal Kliny
Krušnoman Extreme Punk Triathlon
Krušné hory
Krušnoman Cross Triathlon
Most - rekreační areál Matylda
Krušnoman Long&Short Duathlon
Sportareál Klíny - Krušné hory

Information / News

Krusnoman leaves Czechman Tour

august 27, 2019

Krušnoman Long Distance Duathlon odchází z CZECHMAN Tour.

Jak začít... . Vše začalo v roce 2005 duatlonem na Českém Jiřetíně. Poté už v roce 2006 jsme byli součástí TRIEXPERT CUPu, který se po pát letech změnil v CLASSIC CUP. Jak šel čas, tak se objevil FORD CZECHMAN TOUR. V květnu proběhl tak trochu jubilejní 15.ročník a o věci, o které jsme přemýšleli již v roce 2017 a 2018, se stala skutečností. Krušnoman Long Distance Duathlon ODCHÁZÍ z Českého Poháru - je to naše vůle, nikdo nás nenutil. Nějak cítím(e), že chceme jít vlastní, jinou cestou, než nabízí Česká Triatlonová Asociace... .

Já Vám mohu slíbit, že Krušnoman Long&Short Distance Duathlon bude - sobota, 9.května 2020 - že domácí atmosféra a pohoda zůstane i na dále a servis pro Vás bude minimálně ve stejném měřítku jako tomu bylo vždycky u Krušnomanů. Měl jsem potřebu Vám to sdělit už teď, protože někteří už během léta plánují a přihlašují se na závody na rok další. Věřím, že nám zůstanete věrní, ikdyž nebudeme součástí čehokoliv, třeba Českého Poháru. Něco končí a něco nového začíná. Chleba se sádlem BUDE !!!Krušnoman Long Distance Duathlon leaves CZECHMAN Tour.

How to begin... . Everything started in 2005 with the duathlon in Český Jiřetín. Then in 2006 we were part of TRIEXPERT CUP, which changed to CLASSIC CUP after five years. As time went by, FORD CZECHMAN TOUR appeared. In May, the 15th anniversary was a bit jubilee and it became a reality about the things we were thinking about in 2017 and 2018. Krušnoman Long Distance Duathlon is leaving Czech Cup - it is our will, nobody forced us. Somehow I feel that we want to go our own way, other than the Czech Triathlon Association ....

I can promise you that Krušnoman Long & Short Distance Duathlon will be - Saturday, May 9, 2020 - that the home atmosphere and wellbeing will stay on and the service will be at least on the same scale as it has always been for the Krušnomans. I had the need to tell you now, because some are planning and signing up for the next one in the summer. I believe you will remain faithful to us, even if we are not part of anything, such as the Czech Cup. Something ends and something new begins. Bread with lard WILL BE !!!Krušnoman Long Distance Duathlon verlässt die CZECHMAN Tour.

Wie fange ich an? Alles begann 2005 mit dem Duathlon in Český Jiřetín. Dann waren wir 2006 Teil des TRIEXPERT CUP, der nach fünf Jahren zu CLASSIC CUP wurde. Mit der Zeit erschien FORD CZECHMAN TOUR. Im Mai war das 15. Jubiläum ein bisschen Jubiläum und es wurde eine Realität über die Dinge, über die wir in den Jahren 2017 und 2018 nachdachten. Krušnoman Long Distance Duathlon verlässt den Tschechischen Pokal - es ist unser Wille, niemand hat uns dazu gezwungen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir unseren eigenen Weg gehen wollen, anders als der tschechische Triathlonverband.

Ich kann Ihnen versprechen, dass der Krušnoman Long & Short Distance Duathlon am Samstag, den 9. Mai 2020 stattfinden wird, dass die häusliche Atmosphäre und das Wohlbefinden erhalten bleiben und der Service mindestens so groß sein wird wie immer für die Krušnomans. Ich musste es Ihnen jetzt sagen, weil einige planen und sich für den nächsten Sommer anmelden. Ich glaube, Sie werden uns treu bleiben, auch wenn wir an nichts wie dem tschechischen Pokal teilnehmen. Etwas endet und etwas Neues beginnt. Brot mit Schmalz !!!

General partners:


Generální partner - Sportareál Klíny - http://kliny.cz/ Generální partner - Langhammer optik - http://langhammer-optik.cz/ Generální partner - Lannutti - http://lannutti.cz Generální partner - ssk litvínov - http://ssk-litvinov.cz/ Generální partner - Statutární město Most - http://www.mesto-most.cz/ Generální partner - Statutární město Most - http://www.mesto-most.cz/
Generální partner - ČSTT - http://www.triatlon.cz/ Generální partner - Sweep - http://www.sweepsport.com/ Generální partner - Coopervision - http://coopervision.cz/ Generální partner - elfetex - http:// Generální partner - Inelsev - http:// Generální partner - Enervit - http://www.enervit.cz/ Generální partner - Severní Energetická - http://www.7.cz/
Krušnoman Triathlon team Litvínov - Tel.num.: +420 736 227 998 | E-mail: moc.namonsurk@ofni
© 2011 - 2019 | Created by DYNAMIC software